Kisah Syaikhona Kholil Mendapat Ilmu Laduni

Saat itu Mbah Kholil Bangkalan masih belia, masih semangat-semangatnya mengaji dan menuntut ilmu. Di masa itu beliau mendengar ada seseorang Kiai Alim pada daerah Winongan, Pasuruan, Kiai Abu Dzarrin (Sayyid Abu Dzarrin) namanya.

Tak menunggu usang, eksklusif saja beliau menuju Pasuruan buat berguru dalam Kiai Abu Dzarrin. Tak peduli meski wajib menempuh jarak jauh yang tentunya membutuhkan ketika berhari-hari.

Sesampainya pada Winongan, dia disambut oleh kabar jelek, ternyata Kiai Abu Dzarrin telah wafat beberapa hari sebelum kedatangannya. Mbah Kholil belia menangis. Hancur sudah harapannya buat menimba ilmu dari Kiai Abu Dzarrin.

Akhirnya dia berziarah ke makam Kiai Abu Dzarrin, mengucap salam lantas menyampaikan:

?Bagaimana aku ini Kiai ? Aku ingin sekali berguru kepada Kiai tapi sekarang Kiai telah tewas?

Kemudian Mbah Kholil belia duduk di makam Kiai Abu Dzarrin selama 41 hari. Membaca Al-Qur?An & bertawassul kepada ?Calon? Gurunya itu.

Berkat ketulusan dan keikhlasannya, pada hari terakhir dia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan sosok lelaki berjubah putih yang mengenalkan dirinya sebagai Kiai Abu Dzarrin. Dalam mimpi itu Kiai Abu Dzarrin mengajari Mbah Kholil beberapa buku pada cabang ilmu nahwu. Ajaibnya, waktu bangun, maklumat-maklumat yg tersebut beliau dengar berdasarkan alam mimpi, masih inheren pada ingatannya!. Konon, kitab yg diajarkan Kiai Abu Dzarrin dalam mimpi Kiai Kholil itu merupakan kitab Jurumiyah, Imrithi, dan Alfiyah.

Sampai kini ?Kejadian? Ini masih tercatat di makam Kiai Abu Dzarrin. Di kain kelambu makamnya tertulis :

??? ??? ??????? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ?????? ??????? ????? ???? ???? ?? ??? ?????? ????? ?????? ??? ???? ???? ???????? ?? ??? ?????

?Ini adalah makam Syaikh Abu Dzarrin, waliyullah. Telah menerima ilmu laduni Syaikhona Kholil bin Abdullathif Demangan Bangkalan, waliyullah, karena i?Tikaf di loka ini.?

Makam Sayyid Abu Dzarrin (Kiai Abu Dzarrin)

Tiba-datang terdapat orang Wahabi yang nyeletuk : ?Ah itu kan Syaikh Buthi sama Mbah Kholil ulama yang terbaru, sedangkan ulama-ulama salaf gak terdapat yg melakukan itu. Berdoa di kuburan itu bid?Ah, syirik !?

?Kamu beserta ulama-ulamamu itu apakah lebih salaf dibanding Imam Syafi?I ?? Tegas seorang santri

Buka Tarikh Baghdad juz 1 page 123, di situ tercatat pengakuan Imam Syafi?I :

??? ?????? ???? ????? ? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ? ??? ??? ???? ? ???? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??? ??? ????

?Aku selalu ?Ngalap? Berkah menurut Imam Hanafi & berziarah ke makamnya setiap hari. Setiap aku mempunyai hajat saya shalat dua rakaat lantas mendatangi makam Imam Hanafi dan berdoa kepada Allah di sana. Tak berselang lama hajat itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta?Ala?.

Mari kita bertawassul menggunakan Barokah Mbah Kholil, Syaikh Buty, Syaikh Abu Dzarrin, Ibnu Athoillah & para ulama lainnya. Semoga hajat-hajat kita dimudahkan sang Allah Subhanahu wa Ta?Ala.

Penulis: Ismael Amin Kholil, Tarim, 31 Maret.

Sumber: bangkitmedia.Com

ADS HERE !!!

Tidak ada komentar untuk "Kisah Syaikhona Kholil Mendapat Ilmu Laduni"