Kisah Imam Ahmad bin Hanbal Minta Tolong Pada Malaikat

Ada perdebatan yang berkepanjangan pada antara sebagian umat Islam tentang boleh tidaknya meminta tolong pada selain Allah. Nyaris seluruh ulama Ahlussunnah wal Jama?Ah setuju bahwa yang terlarang merupakan syirik atau mempersekutukan Allah saja. Adapun jikalau sekadar meminta tolong dalam makhluk (ber-istighotsah), baik itu pada insan atau makhluk mistik seperti malaikat, tidaklah mengapa & tak termasuk syirik selama diiringi keyakinan bahwa yang dimintai tolong tidak bisa memberi manfaat mandiri tanpa izin Allah.

Di antara kisah meminta tolong dalam makhluk mistik (istighotsah) yg dipraktikkan oleh para ulama merupakan kisah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pakar hadits yg sebagai pendiri mazhab Hanbali. Beliau terkenal akan konsistensinya untuk berpegang pada sunnah Rasulullah sehingga namanya hampir selalu menjadi acum ketika membahas tentang sunnah.

Diceritakan sang Abdullah, putra dia, bahwa pernah suatu waktu Imam Ahmad tersesat pada jalan saat berjalan kaki hendak menunaikan ibadah haji. Akhirnya beliau menyeru pada para malaikat menjadi berikut:

??? ??????? ????? ????????? ????? ??????????

?Wahai para hamba Allah, tunjukkanlah saya jalannya.?

Beliau berulangkali mengulang bacaan tadi hingga akhirnya dia dapat menemukan jalan yang sempurna. Kisah ini diabadikan menggunakan sanad yg benar oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pada Masa?Il al-Imam Ahmad Riwayah Ibni Abdillah (hal. 245), al-Baihaqi pada Syu?Ab al-Iman (vol. X, hal. 141) dan Ibnu Asakir pada Tarikh Dimasyq (vol. V, hal. 298).

Komplek Makam Imam Ahmad bin Hanbal

Andai meminta tolong dalam makhluk mistik seluruhnya dikategorikan syirik tanpa perlu diperinci motif & aqidah pelakunya, tentu saja sekaliber Imam Ahmad nir akan melakukannya. Dan para ulama setelahnya pun akan putusan bulat ingkar dalam perbuatan seperti itu. Tindakan Imam Ahmad pada atas & penukilan para ulama tanpa disertai penolakan sebagai dasar bahwa asalkan aqidahnya benar, maka istighotsah dalam makhluk gaib tidaklah mengapa.

Wallahu A?Lam

Sumber: Situs PBNU

ADS HERE !!!

Tidak ada komentar untuk "Kisah Imam Ahmad bin Hanbal Minta Tolong Pada Malaikat"