Menampilkan postingan dari Juni, 2020

Kisah Perempuan Yang Pernah Menjadi Guru Imam Syafi’i

Ini kisah tentang perempuan suci, cicit dari Nabi Muhammad saw. Ia juga seorang ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga …

Kumpulan Doa Nabi Saat Minta Hujan

Imam Abu Bakr al-Thurthusyi al-Andalusi (450-520 H) menyusun kitab gugusan doa Nabi Muhammad, al-Du?? Al-Ma?Ts?R?T wa…

Kisah Utang Piutang Yang Menjadikan Allah Sebagai Jaminan

Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hikayat dua pria dari kalangan Bani Israil yang terlibat pad…

Kisah Penolakan Sayyidina Ali Menjadi Khalifah

Jabatan kerap kali membutakan mata dan hati seseorang. Berbagai macam upaya akan dilakukan dari kekuasaan sanggup digen…

Pidato Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq Yang Menggemparkan

Dalam angan-angannya, nir sedikit pun terlintas di benak Abu Bakar Ash-Shiddiq buat menggebu-gebu menjadi kepala negara…

Teguran Rasulullah Kepada Sahabat Yang Berlebihan Dalam Beragama

?Sebaik-baiknya kasus merupakan yang tengah-tengah,? Kata Nabi Muhammad saw. Pada sebuah hadits. Nabi Muhammad saw. Men…

Kumpulan Doa Nabi Agar Selamat Dari Kebakaran

Di ekspresi dominan kering, potensi kebakaran lebih akbar berdasarkan ekspresi dominan lainnya. Salah satu misalnya ada…

Apakah Waraqah bin Naufal Akan Masuk Surga?

Ketika Rasulullah mendapat wahyu pada awal-awal kenabiannya, beliau ragu dengan apa yang terjadi. Sayyidah Khadijah men…

Kecintaan Sayyid Alawi al-Maliki Pada Mengajar Agama

?Andaikan saja malaikat maut hendak mencabut ruhku, pasti saya mengungkapkan, ?Tunggu, sampai aku membicarakan pelajar…

Mimpi Aneh Raja Yaman Tentang Diutusnya Nabi Muhammad

Kisah ini tentang tanda-tanda kenabian (dala?Il al-nubuwwah) Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan. Tanda-tanda …

Kisah Ulama Sufi Yang Kaya Raya

Suatu waktu dalam mukasyafahnya Khwajah Ubaidillah Al-Ahror (1404?1490) menerima penglihatan (vision) buat menguatkan k…

Kisah Kesederhanaan Putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Hari raya baik Idul Fitri juga Idul Adha adalah hari kebahagiaan umat Islam. Kebahagiaan ini ditandai menggunakan penam…

Kisah Mbah Arwani Mengaji Qira’ah Sab’ah Sampai 9,5 Tahun

Alkisah, KH. Muhammad Arwani disuruh ayahnya, KH. Amin, untuk mengantarkan adiknya, KH. Ahmad Da’in Amin, untuk mentash…

Kesamaan Kewalian Mbah Maimoen dengan Imam Syadzili

Wong iku iso ketularan karek sepiro senenge. Mbah Kung (Mbah Maimoen), riyen nate ziarah dateng makame Imam Syadzily, b…

Cara Mensyukuri Nikmat Versi Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili

Setiap insan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Yang membedakan mereka merupakan taraf ketakwaannya. Kualitas …

Kisah Kealiman Gus Baha Diberkahi Oleh Doa Mbah Hamid

Dari dulu saya selalu curiga, bahwa dibalik sosok hebat niscaya terdapat peran seseorang waliyyullah pada sana. Saya pe…

Kisah Sahabat Berbuat Baik Kepada Tetangga Non-Muslim

Dalam buku Adab al-Mufrad, Imam al-Bukhari memasukkan sebuah riwayat tentang Sayyidina Abdullah bin ?Amr bin al-?Ash. B…

Ketawadhu’an Kiai-Kiai Yang Menjabat Sebagai Rais Am PBNU

KH. Sahal Mahfudz sudah diajukan menjadi Rais Am sejak Muktamar ke 27 di Situbondo, namun dalam sistem Ahwa (Ahlul Hall…

Kisah Imam Syafi’i Menolak Pemberian Orang Kaya

Dalam kitab Tadzkirah al-‘Auliyâ’, Imam Fariduddin ‘Attar mencatat sebuah riwayat yang menceritakan Imam Syafi’i menola…

Kisah Mbah Wahab Chasbullah Menebak Masa Depan Santrinya

Baru saja bisa cerita dari KH. Agus Su?Ud Wonocolo Sepanjang Sidoarjo (santri Kiai Wahab Chasbullah tahun 1963-1967). ?…

Kisah Penghormatan Besar Syaikhona Kholil Kepada Gurunya

Ketika menghadiri acara dauroh ke 2 beserta Habib Umar bin Hamid Al-Jilani di Lanbulan beberapa ketika yang kemudian, p…

Cara Melatih Hati Agar Tidak Rakus Harta Benda

Selama ini banyak orang yang keliru paham atau galat mengartikan sifat zuhud. Zuhud bukan berarti tidak boleh kaya. Zuh…

Kisah Terbongkarnya Kewalian KH. As’ad Syamsul Arifin

Tidak ada yang menyangka, ternyata Mursyid 13 thariqah dan ulama besar NU ini adalah seorang Wali Qutub (pimpinannya pa…