Kisah Kitab Ihya Ulumiddin Akan Dibakar Ulama Besar

Diceritakan bahwa Abul Hasan Ali bin Harzahim Al-Faqih merupakan orang yang sangat mengingkari kitab Ihya Ulumiddin. Saat itu beliau adalah orang yg sangat ditaati & kata-pungkasnya didengar sang rakyat luas. Maka dia memerintahkan para pengikut untuk mencari dan mengumpulkan naskah-naskah kitab Ihya Ulumuddin & beliau bermaksud untuk membakar naskah-naskah buku Ihya Ulumuddin tersebut pada Masjid Jami? Dalam hari Jum?At.

Dan ternyata dalam malam hari Jum?Atnya beliau bermimpi seakan-akan sedang masuk ke masjid jami?. Tiba-tiba di situ beliau bertemu Nabi shallallaahu ?Alaihi wa sallam bersama Abu Bakar dan Umar, dan Imam Ghazali jua sedang berada di hadapan nabi.

Ketika Ibnu Harzahim datang, Imam Ghazali berkata, ?Ya Rasulullah, dialah orangnya yg memusuhiku. Jika yang benar merupakan misalnya yang beliau yakini, maka saya bertaubat kepada Allah & bila benar apa yang saya tulis karena mengharap berkahmu & mengikuti sunnahmu, maka ambilkan untukku hakku dari orang yang memusuhiku.?

Kemudian Nabi shallallaahu ?Alaihi wa sallam meminta kitab Ihya Ulumuddin dan dibukanya lembaran demi lembaran berdasarkan awal sampai akhir. Lalu menyampaikan, ?Demi Allah, sesungguhnya ini merupakan sesuatu yg bagus.?

Kemudian Abu Bakar berganti membuka & membaca isinya. Demikian jua Umar, yg keduanya sama-sama mengungkapkan cantik. Maka Nabi shallallaahu ?Alaihi wa sallam memerintahkan supaya baju al-Faqih Ali bin Harzahim dilepas buat menerima pukulan dan hadd (hukuman) menjadi pembohong.

Ketika sampai pukulan kelima Abu Bakar meminta keampunan untuknya & mengungkapkan, ?Ya Rasulullah, barangkali beliau mengira beliau sudah mengikuti sunnahmu & ternyata dia galat.?

Dan Imam Ghazali setuju serta menerima permintaan Abu Bakar. Sampai disitu bangunlah Ibnu Harzahim & di punggungnya terdapat bekas pukulan.

Lalu dia memberitahukan hal tersebut kepada kawan-kawannya & dia pun bertaubat pada Allah atas keingkarannya terhadap Imam Ghazali dan beristighfar pada-Nya. Selama beberapa ketika Ibnu Harzahim masih mencicipi kesakitan berdasarkan bekas pukulan itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah & memohon pertolongan Rasulullah hingga suatu waktu beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah yg tiba kepadanya dan mengusapkan tangannya yang mulia pada punggungnya. Maka sembuhlah dia menggunakan biar Allah.

Kemudian sehabis itu beliau menekuni mempelajari buku Ihya ulumuddin & Allah menaruh Futuh (pembukaan) kepadanya dan memperoleh ma?Rifatullah dan sebagai salah satu seseorang pembesar pada para masyayikh, menjadi orang yg ahli ilmu & ilmu bathin Rahimahullah.

Syaikh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili yang hayati se-zaman dengan Ibnu Harzahim menyampaikan, ?Dan pada hari wafatnya Syaikh Ibu Harzahim, bekas pukulan itu masih nampak kentara dalam punggung beliau.?

Dinukil menurut Kitab Minhajul Al Abidin

Sumber: bangkitmedia.Com

ADS HERE !!!

Tidak ada komentar untuk "Kisah Kitab Ihya Ulumiddin Akan Dibakar Ulama Besar"