Kisah Kepedulian Khalifah Umar Pada Rakyatnya

Khalifah Umar bin Khaththab sangat peduli terhadap kehidupan rakyatnya. Ia acapkali sekali keluar malam seseorang diri berkeliling kampung buat mengetahui keadaan rakyatnya terutama rakyat kecil atau yg lemah menggunakan menyamar sebagai warga biasa. Suatu malam dia melihat cahaya barah berdasarkan kejauhan. Beliau tertarik & menunju ke situ. Di sana dia dapati seseorang wanita sedang memasak dan dilingkupi oleh beberapa anak yang menangis karena kelaparan.

Umar bertanya pada wanita itu, ?Kenapa anak-anak itu menangis??

Perempuan itu menjawab, ?Mereka lapar.?

Umar, ?Bukankah ibu sedang masak kuliner??

Perempuan, ?Tidak, yg ada pada periuk ini hanya air & batu-batu kecil sekedar buat menghibur anak-anak, sampai mereka tertidur.?

Umar, ?Apakah Khalifah Umar memahami keadaan ibu misalnya ini??

Perempuan, ?Ia tidak memahami, setelah diangkat sebagai khalifah beliau tidak tahu keadaan kami.?

Mendengar perkataan ini, Khalifah Umar lari ke gudang Baitul Mal, kemudian mengambil tepung & minyak kemudian dibawanya sendiri menggunakan segera ke tempat perempuan itu. Umar mengolah bahan makanan yg dibawanya tadi. Setelah selesai mengolah, makanan itu diberikannya kepada ibu dan anak-anaknya.

Perempuan itu mengungkapkan, ?Engkau sangat baik, engkau lebih pantas jadi khalifah daripada Umar.?

Pada suatu hari Khalifah Umar melihat seseorang tua renta sedang memikul beban di pundaknya. Umar kemudian menunjukkan diri buat membawakannya meneruskan perjalanan.

Setelah hingga ke loka tujuan Umar menurunkan beban berdasarkan pundaknya lalu menyerahkan beban kepada wanita renta itu. Wanita tua renta itu pun berterima kasih dan mengungkapkan, ?Sungguh kamu lebih berhak sebagai khalifah ketimbang Umar!?

Wallahu A?Lam

ADS HERE !!!

Tidak ada komentar untuk "Kisah Kepedulian Khalifah Umar Pada Rakyatnya"